Categories

Newsletter


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Nazwa projektu: Rozwój oferty produktowej i wzrost konkurencyjności firmy Mustaf s.c. dzięki zakupom inwestycyjnym i budowie hali produkcyjnej.
Wartość całkowita projektu: 1 238 610,00 zł
Wartość dofinansowania: 604 200,00 zł
Nazwa Beneficjenta: F.P.H. "Mustaf" s.c.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl