Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ EN ISO 9001

Działalność naszej firmy odbywa się zgodnie z normami i procedurami Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001.
Systemem objęty jest zarówno pion produkcyjny, pion sprzedaży jak i pion logistyczny.
Kontrola jakości wyrobu to jeden z głównych elementów naszej pracy. Raporty produkcji i sprzedaży zawierające szeroki zbiór danych oraz zespół informacji dotyczących dostarczanych nam surowców pozwalają nam na maksymalne ograniczenie wyrobów niezgodnych.
Certyfikat został wydany przez Placówkę Certyfikującą TÜV CERT - TÜV Rheinland InterCert Kft.

Thumbnail Alt Thumbnail Alt Thumbnail Alt

POLITYKA JAKOŚCI

Dążymy do uzyskania trwałego sukcesu Firmy: spełniając oczekiwania Klientów, efektywnością zarządzania, jakością wyrobów i zapobiegania niezgodnością.
Nasze główne cele to:
- rzetelne rozpoznawanie potrzeb rynku,
- ciągłe doskonalenie wyrobów i Systemu Zarządzania Jakością,
- zapewnienie deklarowanego poziomu jakości wyrobów,
- terminowe realizowanie dostaw,
- optymalizacja kosztów wytwarzania.
Osiąganie ich mierzymy zadowoleniem Klientów, wzrostem poziomu sprzedaży i skalą obniżania kosztów. Realizacji naszej Polityki Jakości sprzyja stosowany w Firmie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, ciągle doskonalony i utrzymywany na każdym szczeblu organizacji.
W osiągnięciu zaangażowani są wszyscy pracownicy Firmy. Odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach biorących udział w wytwarzaniu wyrobów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Mustaf przeszła pozytywną weryfikację, wg której Deklaracja Zgodności na poszczególne grupy wyrobów, są zgodne
z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy MDD 93/42/EEC oraz dokumentami odniesienia:
EN 980:2008, EN 1041:2008, EN 1640:2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 14971:2009, EN 62366:2008, EN ISO 11607-1:2009.
Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy 1 wg reguły 1 zgodnie z Zał. IX dyrektywy MDD 93/42/EEC
Zastosowana procedura oceny zgodności: Zgodnie z Zał. VII dyrektywy MDD 93/42/EEC
Protokół Weryfikacji Deklaracji Zgodności Wytwórcy dla poszczególnych grup wyrobów został potwierdzony przez TÜV Rheinland Polska.

certyfikat CEcertyfikat CEcertyfikat CEcertyfikat CE

USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH

Wyroby produkowane przez naszą firmę są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.